TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA

Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması halinde ya da geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmeden önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla ’Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği” 26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğde belirtilen kriterlere sahip ara depolama sahamızda depolanmaktadır. Atıkların ara depolama tesisinde bekleme süresi 1 yıl olup bu süre zorunlu hallerde bakanlık onay ve izniyle uzatılabilmektedir.

AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA AYIRMA

Geri dönüşümü mümkün olan atıklar müşterilerimize sunduğumuz konteyner hizmetimiz ile toplanarak ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisimizde depolanmaktadır. Burada atıklar türlerine göre elleçlenerek ayrıştırılmakta ve son olarak preslenerek balya haline getirilmektedir. Balya haline getirilen atıkların uygun lisanslı geri dönüşüm tesisine sevkiyatı sağlanarak geri dönüşümü gerçekleştirilmektedir.

RESMİ DOKÜMAN VE MALZEME İMHASI

ADR ve TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatlarına uygun farklı istiap hadlerine ve kasa sistemlerine sahip filomuz ve SRC5 belgesine sahip uzman kadromuz ile sanayicilerimizin tehlikeli atıklarını yöneterek faaliyet akışınıza zaman kazandırıyoruz.

TEHLİKELİ/TEHLİKESİZ ATIK TAŞIMA HİZMETİ

ADR ve TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatlarına uygun farklı istiap hadlerine ve kasa sistemlerine sahip filomuz ve SRC5 belgesine sahip uzman kadromuz ile sanayicilerimizin tehlikeli atıklarını yöneterek faaliyet akışınıza zaman kazandırıyoruz.

BOR YAĞI SUSUZLAŞTIRMA ÜNİTESİ

“Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları” olarak tanımlanan atıkların alternatif yakıt olarak değerlendirilebilmesi için geliştirilen bir prosestir. Atık Emülsiyon Susuzlaştırma Tesisinin amacı, %3- % 5 arasında bor yağı içeriğine sahip, kalan %95-%97’lik kısmını ise suyun oluşturduğu emülsiyonların değerlendirilmesidir. Atık emülsiyon ve solüsyonlar için uyguladığımız proses kapsamında su ile yağın birbirinden ayrılmasını ve elde edilen yağlı fazın değerlendirilmesini, ayrıştırılan su fazının ise belirli kimyasal işlemler sonucunda atık su arıtma tesisine gönderilmesini kapsamaktadır.

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT (ATY) ÜRETİMİ

ATY(Atıktan Türetilmiş Yakıt); Biyolojik olarak parçalanabilir malzeme, geri dönüşümü mümkün olmayan plastikler, katı ve sıvı ticari atıklardan üretilmektedir. Amacımız alternatif yakıt üretimine katkı sağlayarak geri dönüştürülemeyen atıkların kullanılması ve düzenli depolama sahasına gönderilen atık miktarının azaltılmasıdır. Lisansımız kapsamında atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisine kabulü yapılacak olan atıklardan doğru ve kaliteli üretimi sağlamak adına öncelikle laboratuvarımıza uygun metotlarla alınmış numuneleri teslim edilmektedir. Bu numunelerin analizleri ışığında nem, ısıl değer ve elementel analiz sonuçları baz alınarak uygun olan atıklar ön işleme tabi tutulmakta ve çimento fabrikalarında uygun beslemeyi sağlamak için istenen tane boyutuna ve spektlere göre hazırlanarak sevki sağlanmaktadır. Alternatif yakıt olarak çimento fabrikalarına çözüm üreten firmamız hem ekonomiye hem de doğaya katkı sağlayarak daha iyi bir çevre daha iyi bir gelecek hedeflemektedir.