Değerli Ziyaretçi,

Tuzla Deri OSB Geri Dönüşüm olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getirerek kişisel verilerinizi korumak için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz .

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesinin bir gereği olarak 7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevcut tüm iş süreçlerimizde geçerlidir. Bu bağlamda, veri sorumlusu Karacalar Limited Şirketi olarak; kişisel verilerinizi mevzuatta ilgili yasal dayanaklarda belirlenen sınırlar dahilinde işlemekteyiz. Karacalar olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmiş bu kapsamda idari, teknik ve hukuki tedbirleri uygulanabilirlik ilkesisini gözeterek tüm iş süreçlerimize yansıtmış bulunmaktayız. Faaliyet alanımızdaki yasal temeller üzerine kurulan veri envanterimizi ve ilgili politikalar, prosedürler ve talepler için yanıt mekanizmamızı tamamlamış bulunmaktayız.

Saygılarımızla,

TUSLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM ANONİM ŞİRKETİ